Programmer

Udvikling af undervisnings-programmer:

Kursus i fleksibel læring ved hjælp af IT Vi har i samarbejde med flere lærere fra Selandia udviklet et kursus for Centrets egne lærere. En del af faglærererne har gennemført kurset og udviklet deres en undervisningsportal til deres egne elever. Resultaterne af dette arbejde på Selandia’s hjemmeside er desværre ikke on-line mere.

Vi har med tiden udviklet andre former for lay-out til portalen. Disse portaler er nu i anvendelse og bliver brugt til udvikling af følgende kurser:

Glarmesteruddannelsen Projekter har til mål at udbyde AMU uddannelsen Aluminium 1 som fjernundervisning. Der arbejdes med en fordeling af kurset til henholdsvis undervisning på arbejdspladsen og undervisning på uddannelsesinstitutionen. Projektet udvikles i et samarbejde mellem Glarmesterskolen i Holbæk og Selandia. [ Programmet er ikke on-line mere ]

Plantebekæmpelse trin 1 (sprøjtecertifikat) Dette program skal udvikle og afprøve en model for fleksibel læring med fokus på elementerne åbent værksted, e-læring og læring på arbejdspladsen med det mål at kvalitets-udbygge læringen hos den enkelte kursist. Modellen skal siden kunne anvendes inden for samtlige AMU-uddannelser i regi af Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.

Vi har til dato fremstillet følgende programmer:

Håndværker Crash Test
Håndværker Crash Test
Et undervisningsprogram til forebyggelse af arbejdsulykker. Programmet anvendes både på de erhvervsfaglige grunduddannelser samt efteruddannelseskurser.
Du kan se programmet her

Svejseprogrammet Et undervisningsprogram til anvendelse på Multiværkstedet, hvor svejsere kan få fornyet deres svejsepas. Programmet er udgivet på CD-rom og kan bestilles hos os (kontakt Multimediakontoret)

Svejsevaerkstedet
Svejseværkstedet
Svejseværkstedet (på CD-rom). Et undervisningsprogram til svejsning på Åbent værksted. Yderligere information kan du få ved at kontakte Peter. Programmet er udgivet på CD-rom og kan bestilles hos Erhversskolernes Forlag

Svejseprogrammet
Svejseværkstedet
(på internet) Et undervisningsprogram til uddannelse svejsere på åbent værksted. [ Du kan se en begrænset demo af programmet her ] Der kan købes licens til hele programmet fra Erhversvskolernes Forlag Du kan bestille adgang på: www.ef.dk.svejse/.

FAMA 1-4
Fejlfinding på Automatiske Maskiner og Anlæg
: FAMA 1 – 4 Hvis du vil vide mere kan du kontakte Peter. Programmet er udgivet på CD-rom og kan bestilles hos Erhversskolernes Forlag

 

Nivelering
Projekter dit hus
(et program om nivellering og afsætning) Kontakt Peter for nærmere information.
[ Du kan se programmet her..]

 

krop
Kroppen og Jobbet
et program om ernæring, fysisk aktivitet og ergonomi.
[ programmet er ikke on-line mere ]

 

Energioptimering
Energioptimering
et program udviklet til vores autoomatik-uddannelse
[ programmet er ikke on-line mere ]

 

kloak
Kloak
Et undervisningsprogram som udvikles i samarbejde med AMU-centret
(Programmet er efter påbud fra Dansk Standard fjernet fra serveren)

 

arkitektur
Arkitektur og konstruktionsforståelse Et undervisningsprogram som er udviklet i samarbejde med Vitus Bering CVU
[ Du kan se programmet her ]

Share